Våravslutning

Hver vår presenterer vi en enklere elevforestilling under tittelen “Dansemaraton” som markerer den internasjonale Dansens Dag feiring over hele landet. Forestillingene er delt opp i flere økter hvor publikum kan velge å se på en eller flere. Mange av elevene er også involvert i forestillinger som er tilknyttet festivaler og andre arrangementer. Forestillingene gir elevene nyttig erfaring, motivasjon og ekstra undervisning. For skolen er forestillingene med på å skape et bedre grunnlag for sunn og god drift og å skape trygge og attraktive arbeidsplasser.
Våravslutning 2017 for Gjøvik er i Gjøvik Kino og Kulturhus på lørdag 22.april (generalprøver samme dag)  og for Lillehammer i Maihaugsalen på søndag 30.april.  Lillehammer generalprøver er på lørdag 29april.

Sett av datoer:)

Program Gjøvik Våravslutning: VÅRAVSLUTNING 2017 Gjøvik
Info om generalprøver, gruppevakter, billetter og kostymer:  Våravslutning 17 info Gjøvik

Program Lillehammer Våravslutning: VÅRAVSLUTNING 2017 Lhmr
Info om generalprøver, gruppevakter, billetter og kostymer:  Våravslutning 17 info Lillehammer