Årsplan

Skoleåret er delt opp i to semestere (vårsemester; 14 uker) og (høstsemester; 14 uker). Hvert semester starter vi nye kurs med nye øvelser, musikk og koreografi. Hvert semester bygges opp uke for uke og elevene skal oppleve fremgang i forhold til forståelse av både teknikk, mestring og danseglede. Pedagogene følger vår egen fagplan som revurderes hvert år. Vi har ingen drop-in timer fordi kontinuasjon og riktig oppbygging vil da bli umulig. På slutten av hvert semester produserer vi elevforestillinger med alle elever og vi gleder oss over at ca. 4500 publikummere ser på våre forestillinger hvert år.

Skoleår 2017/2018:
Uke 35: Høstsemester start på Gjøvik og Lillehammer avdelinger og venne-uke
2.september:  Salg av danseklær og sko på Lillehammer Dansesenter kl.-1200-1530

Uke 37:
16+17.september: Dance Box undervisning kl.1200-1530

Uke 38:
22-24.september:  Workshop Dance Project

Uke 39:
30.sept.+ 1.okt:  Dance Box undervisning kl.1200-1530

Uke 40: Høstferie – stengt

Uke 41:
14+15.okt: Dance Box undervisning kl.1200-1530

Uke 44:
tirsdag 31.okt:  Halloween feiring!

Uke 46:
17-19.nov:  Workshop Dance Project

Uke 48
lør.2.desember – Generalprøver og Vinterbarn Danser på Gjøvik Kino og Kulturhus kl.1500 + 1800

Uke 49:
7+8.des:  Generalprøver på Maihaugen
9+10.des:  Vinterbarn Danser i Maihaugsalen kl.1400 + 1800
Siste uke av semesteret.

15.desember: Oppsigelsesfristen for Vårsemester 2018.
16.desember:  Påmelding åpnes for nye elever for Vårsemester 2018.

Uke 2: Vårsemester start på Gjøvik og Lillehammer
Uke 9: Vinterferie – stengt
Uke 13: Påskeferie + mandag 2.april. – stengt

Lør.21.april: Generalprøver og Våravslutning i Gjøvik Kino og Kulturhus

lør.28.april: Generalprøver Våravslutning
søn.29.april: Våravslutninger i Maihaugsalen.

Våravslutning på Lillehammer (markeres sesongavslutning)

15.mai:  Oppsigelsesfristen for høstsemester
16.mai:  Påmelding åpner for høstsemester