Årsplan

Skoleåret er delt opp i to semestere (vårsemester; 14 uker) og (høstsemester; 14 uker). Hvert semester starter vi nye kurs med nye øvelser, musikk og koreografi. Hvert semester bygges opp uke for uke og elevene skal oppleve fremgang i forhold til forståelse av både teknikk, mestring og danseglede. Pedagogene følger vår egen fagplan som revurderes hvert år. Vi har ingen drop-in timer fordi kontinuasjon og riktig oppbygging vil da bli umulig. På slutten av hvert semester produserer vi elevforestillinger med alle elever og vi gleder oss over at ca. 4500 publikummere ser på våre forestillinger hvert år.

Skoleår 2018:

Uke 2: Vårsemester start på Gjøvik og Lillehammer
Uke 9: Vinterferie – stengt
Uke 13: Påskeferie + mandag 2.april. – stengt

Lør.21.april: Generalprøver på Maihaugen – Lillehammer Dansesenter
Søn.22.april: 3 forestillinger på Maihaugen kl.14:00, 16:00 og 18:00

søn.29.april: Generalprøver og 2 forestillinger på Gjøvik Kino og Kulturhus – Gjøvik Dansesenter.

Våravslutning på Gjøvik (markeres sesongavslutning)

15.mai:  Oppsigelsesfristen for høstsemester
16.mai:  Påmelding åpner for høstsemester