Priser

Priser for halvåret høstsemester 2017 (14 uker) – alle kurs varer frem til elevforestillinger.
GJØVIK:
kr. 1850,- 45 minutter klasse
kr. 1950,- 60 minutter klasse
kr. 2050,- 75 minutter klasse
kr. 2150,- 90 minutter klasse
kr. 1000,- DANZcrew halvår
LILLEHAMMER:
kr.1900,- 45 minutter klasse
kl.2000,- 60 minutter klasse
kl.2100,- 75 minutter klasse
kr.2200,- 90 minutter klasser
kr.1000,-   DANZcrew halvår
kr.1500,-   Dance Project kompani halvår
kr.2000,-  DANZpilates + yoga miks (14 uker)
kr. 2900,- DANZpilates + yoga miks  (20 klasser – klippekort)
Rabatter:
kr. – 200,-  Høyskolestudenter per kurs
kr. – 300,-  3 klasser i uken for samme elev
kr. – 400,-  4 klasser i uken for samme elev
kr. – 500,-   5 klasser i uken for samme elev

Plasser må sies opp skriftlig / pr. mail til daglig leder innen 15.des. for vårsemester og 15.mai for høstsemester.
Faktura blir sendt på epost etter 2. undervisningstime.
Utestående regninger blir videresendt for inndriving.

OBS:  Skolen mottar ingen offentligstøtte.  Elevkontingent er med på å dekke økende administrativt, lønn og husleie kostnader. Prisene har ikke økt siden 2015.  Til høsten 2017 blir det lagt på 50,-kr for å dekke økende lønns og driftskostnader på Lillehammer avdelingen.