Priser
Priser for halvåret høstsemester 2018 (14 uker) – alle kurs varer frem til elevforestillinger.
kr.1900,- 45 minutter klasse
kl.2000,- 60 minutter klasse
kl.2100,- 75 minutter klass
kr.2200,- 90 minutter klasser
kr.1500,-   DANZcrew halvår
kr.1500,-   Dance Project kompani halvår
kr.2000,-  YogaLites (14 uker)
kr. 2900,- YogaLites (20 klasser – klippekort)
kr.1500,-  Jazzballett og hiphop for voksne (10 uker)
kr.1500,-  DANZ+ (10 uker)
Rabatter:
kr. – 200,-  Høyskolestudenter per kurs
kr. – 300,-  3 klasser i uken for samme elev
kr. – 400,-  4 klasser i uken for samme elev
kr. – 500,-   5 klasser i uken for samme elev

Plasser må sies opp skriftlig / pr. mail til daglig leder innen 15.des. for vårsemester og 15.mai for høstsemester.
Faktura blir sendt på epost etter 2. undervisningstimen og påmelding er bindende for resten av semesteret.
Utestående regninger blir videresendt for inndriving.

OBS:  Skolen mottar ingen offentligstøtte.  Elevkontingent er med på å dekke økende administrativt, lønn og husleie kostnader.