Pedagoger

Å være ballett- og dansepedagog er et krevende yrke. De skal være i god fysisk form og de skal være oppdaterte. Gjennom alle år har vi hatt en dyktig, profesjonell og engasjert stab med lang fartstid hos oss eller kolleger i andre byer. Mange av våre ansatte er unge kvinner. Noen vil underveis søke videreutdanning, annen utdanning, stifte familie eller arbeide som profesjonell danser. Derfor vil elevene i noen grad oppleve at nye pedagoger erstatter gamle. Slik er det, og slik vil det bli. Vi sørger likevel for at alle skal føle seg trygge og tatt vare på uansett hvem som underviser.
Pedagogdans fra Vinterbarn Danser 20 års jubileum 2011
koreografi: Wayne McKnight
foto: Kristoffer Øverli