Line Joten

Line gikk på Danselinjen ved Stange Videregående (2009-2012) og er utdannet med en Bachelorgrad i Dans med integrert PPU fra Universitet i Stavanger (2012-2016). Under utdanning tok hun et utveklsingssemester ved Dans och Circus høgskole i Stockholm der hun tok flere fag innenfor pedagogikk, didaktikk og dans for barn og unge. Etter endt utdanning, har Line jobbet med danseundervisning ved Storøya Skole samt holdt danseworkshops i Hedmark og i Oslo.
Som danser er Line medlem av dansekollektivet KOLLEKTIVNI som har utspring fra Stavanger, der hun nylig var med som danser i forestillingen «Evolution made me superior».
Line er vikar frem til jul og skal underviser barnejazz og moderne dans på Gjøvik avdelingen.