Kompanier

Dansesenteret har to ungdomskompanier – Dance Project og DANZcrew.
Dance Project kompani består av 6-12 dansere som er tildelt plass etter audition. Alle som er fylt 15år kan stille til audition. De har gjerne en god bakgrunn i dans basert på klassisk ballett og moderne teknikk.
Dance Project kompani er brukt i mange ulike prosjekter, events, festivaler og i våre egne elevforestillinger. De er motiverte og flinke samtidig som de er flotte rollemodeller for våre yngre elever.

DANZcrewene er hiphop kompanier og består av 6-13 hiphop dansere i alderen 13-19år. De trener en til to ganger i uken og får vært med på ulike arrangementer, flashmobs, promotering, events og våre egne elevforestillinger. Audition holdes en gang i året på våren.
Vi har egen crew på Lillehammer og på Gjøvik.