Jazzballett
Jazzballett tilbys barn fra og med 3. klasse og er en populær danseform. Det finnes mange ulike stilarter innen jazzballett og dette forandrer seg med trender, moter og musikk. Klassen er bygd opp med oppvarming og tøyning, kombinasjoner og mye hopping. Vi ønsker å formidle danseglede, men samtidig trene koordinasjon, styrke og rytme. Jazzballett regnes for en av de tre viktigste stilretninger ved siden av klassisk ballett og moderne dans/ballett. Mye av jazzballettens bevegelsesreportoir har sitt utspring i begge disse og i den afro-amerikanske tradisjonen som oppstod under The Harlem Renaissance på 1920 tallet i New York.