Forestillinger

 

Forestillingene høst/jul og vår er viktige mål for våre elever. Mange av elevene er også involvert i forestillinger tilknyttet til festivaler og andre arrangementer.
Forestillingene gir elevene nyttig erfaring, motivasjon og ekstra undervisning. For skolen er forestillingene med på å skape et bedre grunnlag for sunn og god drift og å skape trygge og attraktive arbeidsplasser.

Dato for årets Vinterbarn Danser er:

Gjøvik:  Gjøvik Kino og Kulturhus – lørdag 2.desember kl.1500 + 1800.  Generalprøver på formiddagen.
Her finner du program for begge forestillinger: Program VB 2017 Gjøvik
Og her finner du alt av informasjon om billetter, kostymer, gruppevakter og generalprøver tider: Vinterbarn Danser 17 forestillings info Gjøvik

Lillehammer:  Maihaugsalen – lørdag 9.desember og søndag 10.desember kl.1400 + 1800.  Generalprøver på ettermiddagen 7+8.desember.
Her finner du program for alle 4 forestillinger: Program Lillehammer Vinterbarn 17
Og her finner du alt av informasjon om billetter, kostymer, gruppevakter og generalprøver tider:  Vinterbarn Danser 17 forestillings info Lillehammer