Forestillinger

 

Forestillingene høst/jul og vår er viktige mål for våre elever. Mange av elevene er også involvert i forestillinger tilknyttet til festivaler og andre arrangementer.
Forestillingene gir elevene nyttig erfaring, motivasjon og ekstra undervisning. For skolen er forestillingene med på å skape et bedre grunnlag for sunn og god drift og å skape trygge og attraktive arbeidsplasser.

Dato for Våravslutning 2018 er:

Lillehammer:  Maihaugsalen – søndag 22.april.  Generalprøver på lørdag 21.april. Generalprøver på formiddagen.

Gjøvik:  Gjøvik Kino og Kulturhus – søndag 29.april.  Generalprøver på samme formiddagen.