Forestillinger

Forestillingene høst/jul og vår er viktige mål for våre elever. Mange av elevene er også involvert i forestillinger tilknyttet til festivaler og andre arrangementer.
Forestillingene gir elevene nyttig erfaring, motivasjon og ekstra undervisning. For skolen er forestillingene med på å skape et bedre grunnlag for sunn og god drift og å skape trygge og attraktive arbeidsplasser.

Dato for Våravslutning 2018 er:

Lillehammer:  Maihaugsalen – søndag 22.april kl.14:00, 16:00 + 18:00  Generalprøver på lørdag 21.april.
Programmet er her: VÅRAVSLUTNING 2018 Lhmr
Informasjon om billetter, kostymer, gruppevakter og øvingstider finner du her: Våravslutning 18 info Lillehammer

Gjøvik:  Gjøvik Kino og Kulturhus – søndag 29.april kl.16:00 + 18:00  Generalprøver på samme formiddagen.
Programmet er her: VÅRAVSLUTNING 2018 Gjøvik

Informasjon om billetter, kostymer, gruppevakter og øvingstider finner du her: Våravslutning 18 info Gjøvik