Foreldrenes side

Kjære foresatte og foreldre.

Lillehammer og Gjøvik Dansesenter er en privat institusjon uten offentlig støtte. Derfor er vi avhengig av å gjøre vår administrasjon og drift så enkel og effektiv som mulig slik at vi kan holde kostnader og priser nede. Les derfor informasjonen på våre hjemmesider og vær med å bidra til å forenkle vår og deres egen hverdag.

Sykdom eller allergier:
Vennligst informer oss om hvorvidt elever har spesielle behov, sykdommer eller allergier som vi bør kjenne til slik at vi kan agere riktig.
.
Kommunikasjon:
Vi sender ikke ut brev, men lager nyhetsbrev, sender mail og/eller sms. Påse derfor at vi til enhver tid har riktig adresse, riktig betalere, riktig epost-adresse og telefonnummer(e). Det hender at elever skader seg eller blir syke. Derfor er det viktig at vi kan nå dere.

Q & A:
Her kan dere få svar på de aller vanligste spørsmålene man gjerne har som foreldre av førstegangselever. Svar på regler, bekledning, priser, betalingsrutiner med mer.

Regler & Ordensregler :
Senteret på Gjøvik og Lillehammer favner mange elever, foreldre og pedagoger. Derfor er det veldig viktig å ha et sett med regler som ALLE skal og kan forholde seg til. Les de og prøv etter beste evne å følge de.

Dugnad:
Vi er på langt nær en dugnadsfri institusjon. Det vet vi mange setter pris på i en hektisk hverdag. Noen plikter legger vi imidlertid på foreldrene av de yngre elevene. Ved forestillinger har vi behov for gruppevakter bak scenen for å hjelpe elever t.o.m 7. klasse. Dette er oppgaver knyttet til å holde ro og orden, orden på kostymer, hår, sminke og ikke minst skape trygghet for de aller minste.