Q & A

Q & A (Questions & Answers) er en side der du skal kunne finne svar på de vanligste spørsmål. Vi vil plusse på listen etterhvert som det dukker opp spørsmål det ikke gis svar på gjennom våre hjemmesider.

Er det plass ?
Som regel er det plass, men vi har som policy å ikke ha for mange på partiene for de minste. Det er viktig for oss at barna synes og føler seg trygge. Vi kan sette barn på venteliste og gi beskjed om det blir ledig plass eller om vi oppretter et ekstra kurs. Det er daglig leder som tildeler og informerer om ledige plasser og administrerer ventelister. Kontakt daglig leder eller på mail post@danz.no

Når kan jeg begynne?
Som påmeldt elev kan du begynne når plassen er blitt tildelt og bekreftet fra oss. Foresatte skal selv melde sitt barn på kurs via vår påmeldingsside på www.danz.no Du skal da ha satt deg inn i våre regler og ha anbefalt sko- og treningstøy med på første trening.
Det er ikke anledning til å dukke opp uanmeldt for en prøvetime. Førstegangsregistrerte elever må gi beskjed umiddelbart etter prøvetime om de IKKE fortsetter. Faktura blir sendt etter andre oppmøte dersom vi ikke mottar slik informasjon.

Hva betaler vi for ?
Vi vet at det koster å ha barn og ungdom på fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig for oss å fortelle hva som ligger i kurs- og semesteravgiften og hva som kommer i tillegg .
Det er også viktig for oss å presisere at Lillehammer og Gjøvik Dansesenter ikke mottar noen form for offentlig driftsstøtte. I den offentlige kulturskolen får hver enkelt elev et tilskudd fra stat og kommune. I Lillehammer utgjør denne støtten 6 millioner kroner årlig, eller kr. 10.000.- pr. elev.
Dette betaler du for i semesteravgiften:
Ditt barn blir undervist 14 eller 18 undervisnings uker pr. semester (høst og vår) . Kursene har et innhold, en faglig utvikling og en individuell fremgang. De blir undervist av dedikerte og profesjonelle pedagoger som i all hovedsak har 3 års høyskoleutdannelse i dans, pilates, idrettsfag, kropssøving og pedagogikk. De skal gi hvert enkelt barn dansetrening tilpasset nivå, ferdighet og fysisk forutsetning.
Vi har en policy for de minste at de skal synes og at de skal ha plass til å bevege seg. Vi begrenser derfor antall plasser for å fylle disse intensjonene.
Hver enkelt elev kan få en en skriftlig tilbakemelding fra pedagogen mot slutten av hvert semester, dersom de eller de foresatte ønsker dette. Vi er også tilgjengelige for samtaler på dagtid om noen ønsker det.
Våre lokaler er spesielt tilrettelagt for dans med topp utstyr og tilpasset gulv for å unngå skader og slitasje for både ansatte og elever. Lokalene ligger midt i sentrum, nær offentlig transport og handel. Vi har en høy standard også sammenliknet med skoler eller sentere i de større byene.
Senteret har hyggelige resepsjonsområder med sitteplasser til foreldre og elever som venter. Lokalene har trådløst internett (kun Lhmr) for de som ønsker å bruke PC eller Mac. Resepsjonen er betjent.
Vi har kontortid og er tilgjengelig på telefon og mail. Kontortid er på dagtid fra 09:00-15:00. Vi kan også nås på kveldstid dersom det er påkrevd og man ikke kan vente til dagen etter.
Årlig sender vi de ansatte på kurs for å hente inspirasjon til både seg selv og elevene. Det er viktig å være oppdaterte for elevene følger godt med på hva som rører seg i danseverdenen.
Samlet bruker vi store ressurser på å gi elevene et solid og godt tilbud som skal gi de styrke, selvfølelse og ekte danseglede.

Hvordan og når betaler vi ?

Våre rutiner vedrørende påmelding, betaling og utmelding er som følger:
Påmelding skal skje via våre nettsider. Ved skriftlig tilbakemelding og godkjenning kan eleven starte. Ved annen gangs oppmøte regnes eleven som påmeldt og fullt gebyr vil bli krevd da andre kan ha fått beskjed om at det ikke er plass.
Alle mottar en giro på epost med et beløp som reflekterer antall kurs og satser. Fakturaen har et KID nummer som må oppgis. Fakturaen må betales innen fristen. Ubetalte fakturaer blir sendt direkte til inkasso med 10 dagers betalingsfrist. Dette er i henhold til inkassoloven. Det er vårt regnskapsbyrå som står for fakturabehandlinger.
Dersom fakturaer forblir ubetalt også etter inkasso vil eleven bli vist bort fra undervisningen og/eller forestillinger.
Elever er å betrakte som innmeldt helt til de skriftlig blir meldt ut av skolen. Plassoppsigelse skal sendes skriftlig til post@danz.no og skal være oss i hende innen 15 desember for vårsemester og 15 juni for høstsemester. Dersom utmelding ikke er mottatt og eleven har sluttet, vil faktura for påfølgende semester bli sendt.

På- og avmelding ?
Eleven må meldes både inn og ut av senterets undervisning og kurs. Vi følger her samme praksis som for offentlige kulturskoler. Dette er viktig fordi det kan være barn som står på ventelister og ikke får plass som følge av “fulle” kurs. Når en elev er innmeldt er man registrert som elev helt til man blir utmeldt. Utmelding skal skje skriftlig til post@danz.no innen 15 desember for høstsemester og innen 15 juni for vårsemester.
Når eleven blir meldt inn via vårt innmeldingsregister mottar vi også data knyttet til foresatte, de som skal betale, adresser og telefonnumrene. Dette er viktige opplysninger som vi benytter til å sende informasjon og brev og dersom det skulle oppstå en situasjon som krever at pårørende blir informert.
Det vil også være mulig å informere oss om eventuelle hensyn vi bør ta vis a vis enkelte elever. Dette kan være eventuelle adferdsvansker eller sykdommer. Dette er informasjon som også kan gis muntlig. Ansatte hos LGD har taushetsplikt.

Forestillinger & billetter
Alle er med på en eller flere forestillinger to ganger i året. Dette er en viktig avslutning på semesteret og noe både foreldre, pedagoger og elever ser frem til. Vi ser der også som en naturlig forlenging av den tekniske treningen de får på kurset i og med at dans er en scenisk uttrykksform. Billettprisene skal dekke leie av lokaler til både planlegging, prøver og forestilling. Innkjøp av materiell og stoff til kostymer og scenografi. Innleie av ekstra utstyr til scene, lyd og lys. Innleie profesjonelle teknikere og designere som skal lage lys, lyd og scenografi. Det skal betales ekstra timelønn, reise og oppholdsutgifter til ansatte og gjestekoreografer. Det skal lages program og informeres.

Prispolitikk
I venstre kolonne finner dere oversikt over kurspriser og rabatter. Prisene reflekterer det faktum at vi ikke er en offentlig institusjon eller mottar offentlige eller andre subsidier. Den offentlige kulturskolen i Lillehammer mottar årlig kr. 10.000 pr. elev i subsidier til sammenlikning.
Vi setter våre priser så lavt som overhode mulig slik at flest mulig kan ta del i vårt tilbud. Dans er, sammenliknet med andre aktiviteter, en billig og lite utstyrskrevende aktivitet. Men den krever plass, profesjonelle instruktører og kvalitet i alle ledd.
Vi ligger under landsgjennomsnittet i pris og for å hjelpe dere til å gjøre sammenlikningen har vi lenket oss opp mot noen tilsvarende tilbud i små og store byer. Her vil dere finne variasjoner på antall uker, undervisningstimer og rabatter, men det vil likevel gi dere en pekepinn på prisnivået.

Oslo & Akershus:
Jorun Kirkenær
Dansefabrikken
Asker Dans og Ballettskole
KGB Dans og Ballett

Tidskriftet Dine Penger har også sammeliknet dans mot andre aktiviteter. Artikkel kan du lese her.

Utstyr
Utstyr for dans er relativt rimelig.
Sko: Det viktigste er godt og riktig skotøy. Vi anbefaler ballettsko for elever som har barnedans og klassisk ballett. Jazzballettsko med delt såle for jazzballettelever og innesko med lyse såler for hip hop. Alle sko skal være rene (de skal ikke brukes ute) og ikke lage sorte striper eller merker på gulv. Våre gulv er kostbare og skal behandles deretter. Spør gjerne pedagoger om råd.
Tøy: Vi anbefaler ballettklær med lyse farger for småbarnsgrupper, sorte jazztights med topp for jazzballettelever og ellers behagelig treningstøy for moderne og hip hop. For ballettelever fra 6 klasse og eldre skal det benyttes ballettdrakt og strømpebukse. Det er ellers hverken kleskode eller moter man behøver å forholde seg til.
Vår faste samarbeidspartner for klær, sko og utstyr er Lisbets Dancewear. Lenke til butikken finner du her.

Forsikring
Lillehammer og Gjøvik Dansesenter har forsikring knyttet til undervisningstimene i egne lokaler. Tap eller skader som følge av uaktsomhet dekkes ikke av vår forsikring. Pass derfor å verdigjenstander og på hverandre.